LEAN principų diegimas – kokia nauda mūsų klientams?

18. April 2016

Apie LEAN taikymą itin daug kalbama gamyboje, energetikoje, kituose verslo sektoriuose. „SOL Baltics“ savo veikloje taip pat pasitelkia LEAN principus. Kodėl LEAN yra aktualus valymo versle?

Pasak SOL Baltics žmogiškųjų išteklių ir kokybės direktorės Lea Kimber-Kaarma, LEAN esmė – susitelkti ties kliento poreikiais. LEAN – tai procesų valdymo filosofija, kurios tikslas yra pagerinti kokybę, kurią gauna ir suvokia klientas. „Visa veikla, vykdoma teikiant paslaugas, turi užtikrinti pridėtinę vertę klientui. Viskas, kas d
idina kaštus ir laiko sąnaudas, bet nesukuria pridėtinės vertės, gali būti vertinama kaip resursų švaistymas“, – pabrėžia L. Kimber-Kaarma.

Tipiški švaistomų resursų pavyzdžiai: siekis užtikrinti per didelį švaros lygį, dvigubas darbas (tos pačios vietos valymas dukart), nekonkretizuoti klientų pageidavimai (tai yra svarbi pardavimų proceso dalis), neplanuoti darbai, neefektyvus valytojų darbo maršrutas, klaidos darbe (mokymų trūkumo išdava), darbuotojų praleistas laikas laukiant (valymo įrangos, eismo spūstyse), sisteminės klaidos.

„Nors visų šių kliūčių pašalinti neįmanoma, tačiau dalies jų pašalinimas gali ženkliai sumažinti resursų švaistymą. Na, o svarbiausias resursas yra laikas. Dėl to „SOL Baltic“ siekia organizuoti visus procesus taip, kad laiko sąnaudos būtų optimalios ir būtų išvengta laiko praradimų. Minimizuojant vertės nesukuriančias veiklas, didinamas produktyvumas ir siekiama dirbti ne greičiau, o protingiau“, – kalbėjo specialistė.

Kad būtų dirbama produktyviau, „SOL Baltics“ standartizuoja veiklas: tiksliai išsiaiškina klientų poreikius, nustato optimalius veiksmus ir žingsnius šiems poreikiams užtikrinti suteikiant geriausią paslaugą, užtikrina būtinas profesines žinias darbuotojams, nustato laiko normas kiekvienai veiklai įvykdyti, tinkamai parenka  darbo metodus, įrankius ir chemines priemones, kurie yra įsigyjami iš geriausių tiekėjų. Mūsų bendrovė taip pat nuolat atlieka būtinus kokybės patikrinimus, kad būtų išvengta klaidų ir kokybės svyravimų. Be visų išvardintų priemonių ir įrankių, „SOL Baltics“ efektyviam darbui pasitelkia ir IT sprendimus personalo ir laiko apskaitos valdymui, diegia tarptautinius INSTA valymo standartus ir pan.

Kodėl tai svarbu ir naudinga mūsų klientams? Laikydamasi LEAN principų, „SOL Baltics“ gali suteikti geresnes paslaugas – mes galime tapti Jūsų profesionaliais partneriais, patarėjais. Mūsų ekspertai gali pateikti geriausius jūsų patalpų valymo ir priežiūros sprendimus, jie puikiai išmano ir pasitelkia tinkamiausias valymo priemones bei įrankius. Visa tai užtikrina aukštesnę paslaugų kokybę, o joms suteikti skiriamas optimalus laikas bei  ištekliai.