SAUGA IR SVEIKATA

Aplinkos apsauga

Mes dirbame pagal tarptautiniu mastu pripažintus aplinkos apsaugos principus; mūsų tikslas – nuolat tobulėti. Mūsų veikla atitinka nacionalinius aplinkosaugos įstatymus ir taršos reikalavimus.

Mes stengiamės atsakingai vartoti energiją ir mažinti kenksmingų teršalų kiekį bei atliekas.

Sauga ir sveikata

Mes nuolatos ir ryžtingai stengiamės pagerinti sveiką darbo aplinką ir saugų elgesį, atsižvelgdami į atitinkamus tarptautiniu mastu pripažintus sveikatos ir saugos valdymo principus bei praktiką ir atitinkamus teisės aktus.