Hallintajärjestelmä

SOL Balticsin toimintaperiaatteet  

SOL Baltics on Baltian suurin kiinteistöhuoltopalveluja tarjoava yritys. SOL Balticsin johtamisfilosofia korostaa vastuuta, luottamusta, luovuutta, vapautta, tavoitteita sekä iloista ja asiantuntevaa työtä.

Meidän tavoitteemme on tarjota palveluja ja kehittää toimintaamme tavalla, joka auttaa asiakkaitamme keskittyä paremmin perustoimintaansa. Toimimme asiakas- ja luontoystävällisesti sekä huolimme työntekijöistämme.

Sen saavuttamiseksi on meille tärkeää:


ASIAKASTYYTYVÄISYYS

  • Takaamme palvelumme laadun asiantuntevalla johtamisella yrityksessämme. Arvostamme ja kehitämme työntekijöitämme.
  • Mittaamme ja analysoimme jatkuvasti asiakastyytyväisyyttä ja takaamme palveluillamme asiakkaidemme parhaan tyytyväisyyden.

YMPÄRISTÖNSUOJELU

  • Lajittelemme jätteet ja suosittelemme ympäristöystävällistä ajattelutapaa myös asiakkaillemme.
  • Propagoimme kemikaalivapaa siivousta.
  • Kemikaaleja käyttäessämme suosimme Ecolabelilla ja Pohjoismaiden Joutsenmerkillä varustettuja tuotteita.

TYÖTERVEYSHUOLTO JA TYÖTURVALLISUUS

  • Työntekijöidemme työkyvyn säilyttämiseksi takaamme turvalliset ja terveelliset työolosuhteet. Annamme heidän käyttöönsä henkilösuojaimet.
  • Edistämme työntekijöidemme tietoisuutta turvallisen työn periaatteista.
  • Turvallisen työympäristön luomiseksi kutsumme keskusteluihin meidän monipuolisen henkilökuntamme.

Noudamme kaikissa toiminnoissamme säädösten, standardien ja kiinnostuneiden osapuolten vaatimuksia. Sitoudumme parantamaan säännöllisesti integroitua johtamisjärjestelmäämme.

SOL Baltics OÜ:n johtokunta