90% SOL paslaugų skyriaus vadovų turi savo srities profesijos pažymėjimą

25. birželio 2021

Nuoseklus, sistemingas darbuotojų kompetencijos ugdymas yra svarbi SOL personalo valdymo strategijos dalis. SOL kasmet investuoja per 400 000 eurų savo darbuotojų kvalifikacijai kelti. Dešimtys patyrusių įmonės darbuotojų, įmonės partnerių, profesinio mokymo įstaigų ir kitų lavinimo specialistų dalyvavo įgyvendinant trijų Baltijos šalių darbuotojų kompetencijos ugdymo planus.

Aukštą profesinių įgūdžių lygį liudija tai, kad 90 % SOL paslaugų skyriaus vadovų turi valymo arba turto priežiūros srities specialisto profesinį pažymėjimą.

Gegužę dar 10 SOL paslaugų skyriaus vadovų Estijoje sėkmingai išlaikė valymo srities profesinį egzaminą ir įgijo aukščiausio lygio, t.y. V kategorijos valymo darbų vadovo profesinį pažymėjimą. Šį kartą pasirengimas profesiniam egzaminui buvo ypatingas, nes pirmą kartą jam buvo ruošiamasi kartu, vadovaujant įmonės specialistams. Trijų mėnesių plėtros programa buvo sudaryta kaip praktinis modulis. Pasirengimo egzaminui metu reikiamas žinias darbuotojai įgijo žingsnis po žingsnio, atlikdami įvairius darbus grupėse, diskutuodami, analizuodami ir demonstruodami. Egzamino metu darbuotojai kartografavo klientų objektus, analizavo darbo planus, ieškojo tobulinimo galimybių pasitelkdami naujoviškus valymo sprendimus, palengvinančius valymo skyriaus vadovų darbą, gerinančius valymo kokybę ir optimizuojančius darbo laiką.

Latvijoje ir Lietuvoje, kur profesinis mokymas valymo srityje nevyksta ir todėl neįmanoma gauti profesinį pažymėjimą, prieš dvejus metus parengėme įmonės vidaus vadovų plėtros programą, atitinkančią Estijoje galiojančius profesijos įgijimo reikalavimus. Taip SOL paslaugų skyriaus vadovai Latvijoje ir Lietuvoje gali įgyti žinių ir įgūdžių valymo srityje tuo pačiu pagrindu kaip ir jų kolegos Estijoje. Vietoj profesinio pažymėjimo, patvirtinančio darbuotojų egzamino metu pademonstruotą žinių lygį, patvirtina įmonės SOL pažymėjimas.

Paslaugų skyriaus vadove, V kategorijos parengiamasis mokymo procesas šauniems mokiniams SOL mokymo klasėje_ grupė 1

Paslaugų skyriaus vadove, V kategorijos parengiamasis mokymo procesas šauniems mokiniams SOL mokymo klasėje_ grupė 2