ĮMONĖS „SOL BALTICS OÜ“ POLITIKA

11. liepos 2016

Esame versli paslaugų teikimo įmonė; savo veiklą grindžiame kliento poreikiais. Mūsų užduotis – siūlyti paslaugas ir plėtoti savo veiklą tokiu būdu, kad mūsų klientas galėtų susitelkti ties pagrindine savo veikla. Kreipiame dėmesį  į klientus ir aplinką, rūpinamės savo darbuotojais. Siekdami savo tikslų tikimės, kad kiekvienas „SOL“ darbuotojas prisidės prie jų siekimo.

Visiems savo darbuotojams įmonės administruojamose veiklos vietose „SOL“ užtikrina įstatymais numatytą darbo aplinkos kokybę. Klientų objektuose „SOL“ dažnai neturi teisės daryti pakeitimų. Tačiau „SOL“ daro viską, kad darbo aplinka atitiktų keliamus reikalavimus ir imasi visų įstatymais leidžiamų priemonių, kad būtų sumažintas negatyvus poveikis.

Savo veiklos metu mes kreipiame dėmesį į žmonių darbingumo išsaugojimą ir stengiamės, kad neįvyktų nelaimingų atsitikimų darbe ir sumažėtų jų skaičius. Siekdami šio tikslo bendradarbiaujame su savo darbuotojais ir klientais, geriname darbo saugą, identifikuojame galimus pavojus ir vertiname jų apimtis. Visuose klientų objektuose atliekame rizikų analizę ir savo teisių bei įgaliojimų ribose taikome priemones rizikos veiksnių optimizavimui. Mokome savo darbuotojus ergonomiškų darbo būdų ir užtikriname jiems asmenines darbo apsaugos priemones.

Įmonė „SOL Baltics OÜ“ įsipareigoja nuolatos gerinti savo veiklą ir mažinti aplinkai daromą poveikį. Už palankią kainą esame įsigiję pačią geriausią aplinką tausojančią techniką. Mūsų tikslas – gamtos išteklius ir energiją naudoti taupiai ir be atliekų. Mes rūšiuojame atliekas ir stengiamės sumažinti atliekų kiekį. Esant galimybei ir sutikus klientui naudojame „Ecolabel“ ir „Šiaurės gulbės“ ženklu pažymėtą ekologišką buitinę chemiją.

Savo darbuotojus mokome, konsultuojame ir drąsiname dirbti suvokiant savo atsakomybę ir dar labiau tausoti aplinką. Naudojame dozavimo sistemą, todėl galime užtikrinti tinkamą buitinės chemijos ir vandens santykį. Propaguojame valymą nenaudojant cheminių medžiagų, jeigu tai yra įmanomas ir protingas pasirinkimas. Šiuos principus propaguojame ir tarp savo klientų. Taupome vandenį – naudojame sudrėkintų valymo priemonių būdą.

Visoje savo veikloje remiamės įstatymų ir suinteresuotų šalių, Kokybės valdymo sistemos ISO 9001:2015, Aplinkos apsaugos vadybos sistemos ISO 14001:2015 ir Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos OHSAS 18001:2007 reikalavimais.

 

Įmonės vadovybė

2016-06-20