Atnaujinus darbą biuruose ir mokyklose rekomenduojama patikrinti vėdinimo sistemas

07. gegužės 2021

Pastatuose, kuriuose ilgą laiką inžinerinė įranga buvo sustabdyta, prieš atnaujinant darbą rekomenduojama patikrinti sistemų bei įrangos veikimą. Nepraleisti pro pirštus turėtumėte šių sistemų: vėdinimo ir oro kondicionavimo, elektros, vandentiekio ir šildymo bei gaisro gesinimo.

Inžinerinę įrangą galima palyginti su automobiliu, kuris ilgą laiką stovėjo nenaudojamas. Tokį automobilį sunku užvesti, o taip pat jis reikalauja aptarnavimo darbų, kad jį galėtume toliau eksploatuoti. Pastatų inžinerinė įranga, tokia pati technika kuriai reikalingas dėmesys ir profilaktiniai darbai, siekiant sklandaus jų darbo ir ilgaamžiškumo.

– Akivaizdu, kad vėdinimo sistemos turi kasdien sklandžiai veikti. Neatlikus aptarnavimo  darbų ir nepakeitus filtrų vėdinimo įrenginiai gali sugesti ar tapti reikšmingu oro taršos šaltiniu, – pastebi „SOL Baltics“ techninės tarnybos vadovas Šarūnas Šetikas.

– Neprižiūrima ir netinkamai valdoma vėdinimo sistema gali neužtikrinti reikiamos oro apykaitos, todėl blogėja oro kokybė ir patalpose padidėja lakiųjų dulkių ir taršos dalelių kiekis. Nepakeisti oro filtrai ar neteisingai nustatyti įrangos veikimo parametrai taip pat padidina energijos sąnaudas, kurios turi ženklią reikšmę bendrame pastato energetiniame ūkyje, – aiškina Šetikas.

Pasak Šetiko, tai, kaip dažnai turėtų būti tikrinama ir aptarnaujama vėdinimo sistema, priklauso nuo pastato lokacijos ir vėdinimo sistemos techninių sprendimų:

Jei patalpa yra judrioje miesto gatvėje, gali tekti keisti filtrus net kartą per tris mėnesius. O atokiau nuo taršos šaltinių (žvyrkeliai, augmenija) esančiose patalpose filtrus teks keisti rečiau.

Pagal gamintojo instrukcijas vėdinimo įrenginius rekomenduojama tikrinti ne rečiau kaip kartą į ketvirtį: išvalykite įrenginių korpuso vidų, išplaukite šilumokaičius, patikrinkite filtrų užterštumą, ventiliatoriaus guolius, rekuperacijos sekcijas,  šilumnešio ir šaltnešio cirkuliacinius siurblius, prietaiso automatiką ir sklendžių būklę. Pasak Šetiko, kiekvienas asmuo, besidomintis technologijomis, gali susidoroti su buitinės technikos priežiūros darbais, tačiau pramoniniai vėdinimo įrenginiai yra sudėtingesni, komplektuojama automatika reikalauja techninių žinių, todėl jų priežiūrą reikia  patikėti šios srities specialistams.

Jei pastatas ilgą laiką buvo uždarytas, atliekant ventiliacijos sistemos techninės priežiūros darbus būtina patikrinti įrenginių nustatymus ir prireikus juos pakeisti, kadangi keičiantis sezoniškumui, paprastai keičiami ir veikimo parametrai.

– Atkreiptinas dėmesys į oro apykaitos intensyvumą bei trukmę. Rekomenduojame atlikti oro srautų matavimus, jog jie atitiktų galiojančius higienos normų reikalavimus, o taip pat pabrėžtina, jog vėdinimo sistema turi veikti visą žmonių buvimo patalpoje laiką ir mažiausiai valandą prieš žmonėms atvykstant į patalpą ir po to, kai jie išvyksta. Taip pat, reikia įvertinti patalpos oro kiekį, kurį vėdinimo sistema esant pakankamai oro kokybei gali nukreipti atgal į pastatą. Šiuo pandemijos laikotarpiu rekomenduojama visiškai nenaudoti recirkuliacijos rėžimo, jei tai techniškai įmanoma, – sako Šetikas.

Tinkama ventiliacija patalpose užtikrina švarų orą ir komfortišką temperatūrą, saugo sveikatą ir padeda padidinti darbo efektyvumą.

– Tinkamai prižiūrimos elektros ir priešgaisrinės sistemos padeda išvengti galimų nelaimingų atsitikimų gaisro ar avarijos metu. Jei ilgą laiką buvo nesinaudojama vandentiekio sistema, verta patikrinti sanitarines patalpas – tualetus, dušus, virtuvės čiaupus ir kt., kad įsitikintumėte, jog iš čiaupų teka reikiamas debitas vandens, veikia kanalizacijos įrenginiai, – aiškina SOL techninės tarnybos vadovas Šarūnas Šetikas. Jis priduria, kad prevencinė priežiūra yra ekonomiškesnė, nei avarijų šalinimas, kuris gali sukelti žalą ar stresą pastato naudotojams ir savininkams.