Žmogus yra visuma – veikiantis, mąstantis ir išgyvenantis jausmus. Mes jį gerbiame!

17. kovo 2023

„Įvairovė yra žmonių gyvenimo aspektas tiek Estijoje, tiek visame pasaulyje. Žmonės skiriasi vienas nuo kito savo išvaizda, kilme, pomėgiais ir veikla, pasirinkimais ir gebėjimais, tačiau visi turime tokį patį žmogiškąjį orumą. Demokratinėje šalyje su žmonėmis elgiamasi vienodai ir atsižvelgiama į žmonių ypatumus. Tai reiškia, kad visuomenės taisyklės ir socialinės normos turi apimti šiuos skirtumus, kad visiems būtų užtikrintos lygios galimybės ir įtrauktis“, – savo tinklalapyje rašo Estijos žmogaus teisių centras. „SOL“ taip pat turi šio centro išduotą įvairovės ženklą „Gerbiame skirtumus“.

Rinel Pius, „SOL Baltics“ valdybos pirmininkas

Kodėl ši vertybė mums svarbi? Daugiau nei prieš 30 metų „SOL“ savininkai iš naujo apibrėžė „SOL“ darbuotojo sampratą. Rašydami jie turėjo omenyje žmones, kurie dirba su mumis.

„SOL“ darbuotojo samprata: darbuotojas yra atsakingas ir nori gerai dirbti, jis siekia dirbti sėkmingai, žmonės yra skirtingi, jie yra iniciatyvūs ir kūrybingi, žmogus yra mąstanti, veikianti ir jaučianti visuma.

Ši samprata apima du svarbius įvairovės aspektus.

Visų pirma, žmonės yra skirtingi – vyrai ir moterys, aukšti ir žemo ūgio, su strazdanomis ir be jų, šviesiaplaukiai ir tamsiaplaukiai, estai ir ukrainiečiai, jaunesni ir vyresni, skirtingų tikėjimų, skirtingos lytinės orientacijos, skirtingos odos spalvos, pilno darbingumo ir sumažėjusio darbingumo, būtų galima išvardinti dar daugybę skirtumų.

Antra, žmogus yra mąstanti, veikianti ir jaučianti visuma. Tai reiškia, kad jis gali būti visiškai kitoks, bet jis yra visuma. Ši visuma tokia tobula, kad nieko iš jos nepašalinsime. KIEKVIENĄ žmogų vertiname kaip visumą.

Prasidėjus invazijai į Ukrainą pagarba skirtumams kiek susvyravo tiek Estijoje, tiek pas mus, „SOL“. Pas mus dirba daug įvairių ir skirtingų tautybių žmonių. Per pastaruosius metus patyrėme keletą incidentų, kai atrodė, kad į skirtumus neatsižvelgiama. Tokiam elgesiui mūsų įmonėje ne vieta. Prieš metus rašiau, kad vykstantis karas Ukrainoje yra labai didelis blogis, kad jam nėra lygių pasaulyje. Buvo vilties, kad bent viena karta galės nugyventi be karo, bet tos vilties nebėra. Esame įsipareigoję padėti tiems, kurie šioje situacijoje kenčia labiausiai. Mes privalome VISADA padėti silpnesniems. Tai žmogiška ir tai yra mūsų prigimtis. Gali ateiti laikas, kai patys būsime silpniausi. Mes esame šalia ukrainiečių, esame šalia estų, taip pat esame šalia Estijoje gyvenančių ir dirbančių rusų ar kitų tautybių žmonių. Pas mus dirba daugiau nei 300 sumažėjusio darbingumo žmonių – mes juos taip pat palaikome. Mes gerbiame skirtumus. Mes palaikome visus, kurie gerbia skirtumus. Tai yra mūsų vertybės, o tie, kuriems tai nėra vertybė, deja, negali dirbti su mumis.

Esame įsitikinę, kad žmogus yra visuma – veikiantis, mąstantis ir išgyvenantis jausmus. Mes jį gerbiame!

Rinel Pius
„SOL Baltics“ valdybos pirmininkas