Veikla kurinat sprendimus

Pasiūlymo etapas (5–7 dienos)

Poreikių nustatymas, tyrimas ir kainos apskaičiavimas

Duomenų teikimas, priėjimo užtikrinimas, kolegų įtraukimas

Planavimo etapas (2–4 savaitės)

Darbo komandos verbavimas, darbo įrankių pirkimas, apmokymai, logistika

Darbuotojų informavimas, priėjimo užtikrinimas, darbo patalpų suteikimas, vandens ir elektros tiekimo užtikrinimas, komunikacija

Darbų atlikimo etapas (2–4 savaitės)

Darbo pradžia, apmokymai objekte, reguliarūs susitikimai su klientu

Atsiliepimai, poreikių koregavimas

Bendradarbiavimas ir plėtra (Reguliarūs susitikimai ir aktyvūs pasiūlymai)