„SOL“ mokymų sistema ir darbuotojų kvalifikacija

Kelių pakopų išsami „SOL Baltics“ mokymų sistema užtikrina gerą visų darbuotojų praktinį ir teorinį
parengimą dirbti su įmonėje naudojamomis darbo ir valymo priemonėmis mokymų klasėje adresu
Telliskivi tn 61b, Talinas.

Prieš pradėdami darbą, valymo darbuotojai išeina bazinį tvarkymo kursą, kurį sudaro šios dalys:

  • Tvarkymo pagrindai
  • Valymo metodai
  • Valikliai
  • Nešvaros vertinimas ir tvarkymo poreikio nustatymas
  • Tvarkymo darbų planavimas
  • Ergonomika ir higiena

Po šio kurso įmonės mokymų centre rengiamas kursas apie paviršiaus dangas.

Kursai naujiems ir jau dirbantiems valymo darbuotojams rengiami kas savaitę. Kursus veda įmonės
lektoriai, turintys valymo srities kvalifikacijos pažymėjimus, prireikus valymo darbuotojus moko ir
INSTA 800 specialistas (sertifikavimo lygiai 3 ir 4). Prieš pradėdami darbą valymo darbuotojai išklauso
darbo saugos bei tvarkymo kursą ir kliento objekte. Mokymus veda darbų vadovai, mokymų
specialistas ir, jei reikia, INSTA 800 specialistas.

Pagal „SOL“ mokymų sistemą darbų vadovai išeina ir LEAN principų bei įrankių, INSTA 800 praktinių
žinių, valdymo ir bendravimo mokymus. „SOL“ dirba „Det Norske Veritas“ sertifikuota INSTA 800
ekspertų grupė, kurios nariai turi teisę rengti vidinius mokymus, sudaryti klientų kokybės profilius ir
vykdyti INSTA kokybės kontrolę. Visi „SOL“ darbų vadovai siekia gauti 4 ir 5 lygio valymo darbų
vadovo kvalifikacijos pažymėjimus.

Sudarant „SOL“ mokymų programas remiamasi „SOL Soome Palvelut OY” (Suomija) patirtimi ir
aukštais aptarnavimo standartais.