BENDROSIOS NUOSTATOS

Mums yra svarbu, kad verslas būtų atsakingas ir tvarus.

Mes elgiamės etiškai, mums yra svarbus darbuotojų saugumas, sveikata ir tvari veikla.

Mūsų tikslas – pasiūlyti savo klientams atsakingas ir kokybiškas paslaugas. Savo bendradarbiavimo partneriais, subrangovais ir kitomis suinteresuotomis šalimis renkamės asmenis ir įmones, kurios laikosi tokių pat aukštų etinio elgesio ir principų reikalavimų.

Mūsų integruota kokybės, aplinkos ir darbo aplinkos vadybos sistema atitinka ISO 9001, ISO 14001 ir ISO 45001 standartų reikalavimus.