PRANEŠIMAS APIE NETINKAMĄ ELGESĮ INFORMACIJOS PERDAVIMAS

Kilus įtarimui, kad yra pažeidžiami įstatymai, duomenų tvarkymo reikalavimai ar SOL principai, nedelsdami apie tai praneškite savo vadovui arba informuokite SOL saugiai užpildydami šią paprastą formą.

Praneškite apie piktnaudžiavimą, siųskite pranešimą

Čia galite sekti veiksmus, kurių buvo imtasi dėl pranešimo

SOL užtikrina, kad pažeidimų, apie kuriuos pranešta, tyrimas būtų vykdomas laikantis mūsų vertybių, procesų ir įstatymų. Mes neakceptuojame darbuotojų, kurie sąžiningai pranešė apie įtariamą pažeidimą, diskriminacijos ar keršto.