PRANEŠIMAS APIE NETINKAMĄ ELGESĮ INFORMACIJOS PERDAVIMAS

Jei kyla įtarimų dėl įstatymų, duomenų tvarkymo ar SOL principų pažeidimo, turite nedelsdami apie tai pranešti savo vadovui el. paštu privacy@sol.lt.

SOL užtikrina, kad pažeidimų, apie kuriuos pranešta, tyrimas būtų vykdomas laikantis mūsų vertybių, procesų ir įstatymų. Mes neakceptuojame darbuotojų, kurie sąžiningai pranešė apie įtariamą pažeidimą, diskriminacijos ar keršto.