ETIŠKAS VERSLAS

Įstatymų reikalavimų laikymasis

Mes vykdome visus atitinkamus įstatymus ir kitus teisės aktus.

Nepagrįstas atlygis ir lengvatos

Mes nesiūlome, nežadame ir neteikiame nepagrįstų atlygių ir lengvatų pareigūnams ar kitoms trečiosioms šalims vykdančioms savo pareigas, siekiant gauti ar išlaikyti komercinį ir kitokį pranašumą. Ši nuostata taikoma neatsižvelgiant į tai, ar nepagrįstas atlygis ar lengvata siūloma tiesiogiai, ar per tarpininkus.

Mes tiesiogiai ar netiesiogiai nefinansuojame politinių partijų ir organizacijų, esamų politikų ir kandidatų.

Interesų konfliktas

Mes neužmezgame santykių, kurie gali sukelti realų ar potencialų interesų konfliktą su „SOL Baltics“. Verslo, asmeniniai, ekonominiai ar kiti interesai negali būti susiję su artimais asmenimis.

Dovanos, priėmimai ir išlaidų apmokėjimas

Mes  nepriimame nei tiesioginių nei netiesioginių dovanų ir patys nedovanojame su mūsų įmone nesusijusiems asmenims ar įmonėms dovanų, išskyrus mažos vertės (iki 100 eurų) reklamines dovanas, ant kurių yra įmonės logotipas.

SOL darbuotojų priėmimas, renginiai, pietūs, vakarienės ir vakarėlių organizavimas turi būti aiškiai susiję su verslu. Priėmimo išlaidos neturi peržengti protingų ribų. Bendrovės „SOL Baltics“ darbuotojo kelionės, apgyvendinimo ir kitas su priėmimu susijusias išlaidas visada padengia „SOL Baltics“, nebent yra susitariama kitaip (su valdybos nario patvirtinimu).

Pirkimų metu mes neorganizuojame priėmimų, nepadengiame išlaidų, nedovanojame ir nepriimame dovanų ir kitų lengvatų.