Tvarkinga ventiliacijos sistema padeda išvengti virusų plitimo

09. balandžio 2020

Tinkamas ventiliacijos sistemų naudojimas ir priežiūra labai padeda siekiant išvengti virusų plitimo. Pateikiame pagrindines ventiliacijos sistemų naudojimo komerciniuose ir visuomeniniuose pastatuose rekomendacijas:

 • Jei pastatas naudojamas kasdien, reikia pratęsti ventiliacijos naudojimo visa galia laiką. Nerekomenduojama išjungti ventiliacijos nakčiai, ji turi veikti visą parą.
 • Jei pastatas uždaromas, t. y. nenaudojamas kasdien, ventiliacijos negalima visiškai išjungti, ji turi veikti įprastu režimu.
 • Jei pastate yra oro apytakos sistema (patalpų oras cirkuliuojamas), ją reikia nustatyti taip, kad naudotų tik gryną orą.
 • Jei tualetuose yra ištraukiamoji ventiliacija, langų atidaryti negalima, nes tai neužtikrins pakankamo ištraukimo. Prieš nuleidžiant tualete vandenį, reikia visada uždaryti klozeto dangtį. Tualete ventiliacija turi veikti maksimaliu našumu 24/7.
 • Siekiant užkirsti kelią virusų plitimui, patalpų drėkinti nerekomenduojama.
 • Taip pat nenaudinga sumažinti temperatūrą patalpoje, greičiau atvirkščiai. Esant žemesnei temperatūrai, pavyzdžiui, 4 °C temperatūrai, virusai ant paviršių išlieka ilgiau.
 • Kad ištraukiamas ir tiekiamas oras kuo mažiau maišytųsi, reikia patikrinti pastato ventiliacijos įrenginių sukamųjų šilumokaičių tarpiklius / šepetėlius.

Taip pat leiskite specialistui patikrinti slėgio skirtumą įrenginyje (rotoriaus ištraukiamo oro pusėje neturi būti didesnio slėgio, nes tai sukels oro nuotėkį).

 • Venkite naudoti prietaisus, kurie cirkuliuoja orą po patalpą (vėsinimo įrenginius / konvektorius, šildymo kaloriferius, vėsinimo kanalus). Tačiau jei jų naudojimas yra būtinas patalpos vėsinimui ar šildymui, jie turėtų veikti nuolat, kad, įjungus prietaisą, iš prietaisų filtrų staigiai neišsiskirtų smulkios dalelės. Šiuos prietaisus reikia arba visiškai išjungti, arba laikyti nuolat įjungtus (kad ventiliatoriai veiktų nuolat).
 • Nustačius, kad patalpose buvo virusu užsikrėtęs asmuo, prieš įjungiant ankstesniame punkte minėtus prietaisus, reikia pakeisti jų filtrus.
 • Įprastinės ventiliacijos sistemos filtrai neapsaugo nuo virusų, todėl juos rekomenduojama keisti įprastais intervalais. Filtruose gali būti virusų, todėl juos keičiant reikia naudoti respiratorių (FFP3 arba bent FFP2), apsauginius drabužius ir pirštines.
 • Svarbiausia tai, kad vien tik ventiliacijos kanalų valymas papildomo efekto nesuteikia, ventiliacijos sistema turi veikti nuolat.