Tęsinys: kaip SOL vadovybei sekasi studijuoti Talino universitete mikrokvalifikacijos studijų programoje?

27. vasario 2023

2022 metų rudenį kalbėjome apie tai, kad septyni SOL vadovai studijuos Talino universiteto Žaliosios vadybos mikrokvalifikacijos studijų programoje. Pasak įmonės vadovo Rinel Pius, visos vadovybės dalyvavimas mokymuose pagerino strateginį įmonės valdymą, suteikė naujų žinių tvarumo srityje bei prisidėjo prie komandos formavimo.

Talino universitetas klausė, kokią naudą mūsų įmonės vadovams davė mokymai ir kokių naujų žinių buvo įgyta. Į klausimus atsakė Rinel Pius.

Nuotraukoje: Rinel Pius. Nuotrauka: Ain Liiva

Kodėl visa SOL įmonės vadovybė pradėjo studijuoti mikrokvalifikacijos studijų programoje?

2022 metų rudenį mes, septyni SOL įmonės vadovybės nariai, pradėjome studijuoti Talino universitete Žaliosios vadybos mikrokvalifikacijos studijų programoje. Idėja pradėti mokytis kartu mums kilo spontaniškai – pagalvojome, kad tokiu atveju vienam žmogui vėliau nereikės perduoti idėjų kitiems, o visi kartu galėsime planuoti ir įgyvendinti pokyčius įmonėje. Žvelgiant atgal, tai buvo vienintelis teisingas sprendimas, ir esu tikras, kad būtent dėl to mes žymiai sustiprinome savo konkurencingumą.

Kodėl nusprendėte studijuoti būtent žaliąją vadybą?

Nusprendėme mokytis žaliosios vadybos, nes SOL užsiima nekilnojamojo turto priežiūros ir valymo paslaugomis, ir iš mūsų tikimasi, kad ką nors išmanysime apie šią sritį. Taip pat ir patys norėjome sužinoti, kaip tikslingiau užsiimti žaliąja vadyba ir ką patarti, jei kas mūsų apie tai pasiteirautų. Dėl to studijos mikrolygmeniu šioje srityje mums atrodė gera idėja. Pirmas pusmetis buvo sėkmingas – įgijome daug naudingų naujų žinių.

Beje, ir anksčiau su visa vadovų komanda buvome išvykę mokytis. Prieš keletą metų visi baigėme kasmetinius „Fontes Coaching Mentoring“ kursus, todėl ir dabar atrodė, kad vėl visiems mokytis kartu yra gera idėja.

Papasakokite, ką naujo pavyko sužinoti.

Iš pradžių mūsų tikslas buvo daugiau sužinoti apie šią sritį, tačiau mokslai suteikė ne tik su tvarumu, bet ir su strateginiu valdymu susijusių žinių. Taip yra būtent todėl, kad visi vadovai mokėmės kartu. Pavyzdžiui, studijų metu tenka atlikti gana daug grupinių darbų, o mes juos, atsižvelgdami į įmonės veiklos specifiką, atlikome visi drauge.

Įdomu tai, kad dažnai kalbama apie ekologinį pėdsaką, kuris kenkia aplinkai, tačiau studijų metu mes tiek pat daug dėmesio skyrėme ir, vadinamajam, teigiamam ekologiniam pėdsakui. Šiuo atveju tai yra geroji iniciatyva, kurią reikėtų plėsti, o ne mažinti. Ekologiniu pėdsaku gali būti laikoma veikla, kada organizacijos ir institucijos, teikdamos paslaugas, sumažina savo klientų aplinkai daromą neigiamą poveikį. Todėl ekologinis pėdsakas daro teigiamą poveikį klimato kaitai, žaliajai revoliucijai ir tvarumui.

SOL – įmonė, kuri pati palieka gana nedidelį šį pėdsaką. Būtent – turime labai mažai biuro patalpų, tačiau mūsų 2300 darbuotojų Baltijos šalyse aptarnauja beveik 2000 klientų. Tad ekologinį pėdsaką galime gerokai padidinti. Tai taip pat daro tiesioginę teigiamą įtaką mūsų klientams – didėjant mūsų ekologiniam pėdsakui, jų veiklos padariniai gamtai sumažėja.

Pavyzdžiui, energijos sąnaudos šiuo metu yra labai didelės, o valstybė skatina jas mažinti. Dėl to daugelis įstaigų sumažino temperatūrą pastatuose ir stengiasi naudoti kuo mažiau apšvietimo. Tačiau kai visi darbuotojai 17 valandą vakaro išeina namo, SOL komandos darbuotojai grįžta į šiuos pastatus, įjungia šviesas, kad galėtų pradėti tvarkytis. Tamsoje juk dirbti neįmanoma, dėl to kitos išeities mes neturime.

Studijuojant mums kilo idėja, kad tvarkyti klientų patalpas galėtume tuo pat metu, kai specialistai jose dirba – kad mes visi 17 valandą galėtume eiti namo. Eksperimentą atlikome ir savo patalpose – mūsų biuro plotą sudaro apie 1200 kvadratinių metrų. Jei jose valome dieną, sutaupome apie 400 eurų per mėnesį. Atsižvelkime į tai, kad, pavyzdžiui, didelių ministerijų plotai viršija 10 000 kvadratinių metrų, o didesni prekybos centrai – 40 000 kvadratinių metrų. Jei šie pastatai būtų valomi jų darbo valandomis, sutaupytų tikrai nemažai. Visų pirma, toks elgesys reikalauja pakeisti žmonių mąstymą – kaip ir viskas, kur dar tik pradedamos taikyti tvarumo idėjos.

Mes nebūtume subrandinę šios idėjos, jei su visa komanda aktyviai nebūtume dirbę prie tokio projekto. Tarsi atradome kažką naujo – jei iki šiol klientai valymo įmones rinkdavosi pagal tai, kaip greitai ir pigiai atlieka darbą, tai į naują lygį įmonę galėtų kilstelėti tai, ar įmonė pajėgi palikti teigiamą ekologinį pėdsaką, kad sumažintų neigiamą poveikį klimato kaitai kliento patalpose.

Kokios įtakos mikrokvalifikacijos studijos turi kolektyvui?

Mokymasis su visa vadovų komanda – tai puikus team building. Mokymosi metu visada diskutuojame, kartu atliekame namų darbus. Aptariame darbo reikalus, bet visiškai kitu kampu, ir mums visiems tai labai patinka. Mokymasis kartu mums, kaip komandai, suteikė labai daug naujos energijos, dėl to rekomenduoju tai patirti visiems, kas tik gali.

Ką reiškia studijuoti ir dirbti vienu metu?

Jei būčiau studijavęs vienas, būtų buvę daug sunkiau. Studijuojant būna, kad vieni dalykai patinka labiau, o kiti yra tokie, kuriuos, kad tik atliktum, darai tarsi sukandęs dantis. Tačiau kai mokaisi su visa komanda, į studijas žiūri visiškai kitaip, nes mūsų interesai ir ankstesnės žinios skiriasi. Vieni daugiau dėmesio skiria techninei pusei, kiti – psichologinei, treti galvoja apie produkto kūrimą. Tokia diskusija tampa prasminga ir įdomi, dėl to ir nauda įmonei žymiai didesnė, nei tuo atveju, jei mokslus baigia tik vienas komandos narys.