„SOL Baltics“ vadovybė mokosi kartu

03. lapkričio 2022

„SOL“ organizacijos darbo kultūra jau beveik 30 metų grindžiama laisvės ir atsakomybės principais. Kaip darbdavys, prisidedame prie kiekvieno darbuotojo profesinio ir asmeninio augimo, todėl kolektyvas yra labiau motyvuotas išsakyti savo nuomonę apie įmonės veiklą bei ir imtis naujų, įdomių iššūkių. Minėtus principus papildome vadovavimu per lyderystę  bei pavyzdžio rodymą – net septyni „SOL Baltics“ vadovybės nariai šį rudenį nusprendė kartu eiti mokytis.

„SOL Baltics“ vadovybė nusprendė šį rudenį pradėti mokytis kartu

Jau kurį laiką ieškojome, kaip ekonomiškiau ir efektyviau organizuoti pastatų priežiūros paslaugas ir savo įmonės vidinius procesus – ar tai būtų valymas be chemijos, ar plastikinių maišelių naudojimo mažinimas, ar procesų skaitmeninimas. Aplinkos tvarumo ir gamtosaugos požiūriu svarbus kiekvienas, net mažiausias pokytis. Ar to pakanka?! Gal šį norą „sutaupyti“ kažkiek pakurstė ir beprotiškas energijos kainų augimas.

Taigi supratome, kad mes, „SOL“, norime dar daugiau ir sistemingiau puoselėti savo gyvenamąją aplinką, daryti tai patys, kartu su klientais ir partneriais. Priėjome bendros išvados, kad to negalime deleguoti keliems komandos nariams, entuziastams ar specialistams, nes idėjos ir veiksmai, susiję su aplinkos apsauga, TIKRAI įgyvendinami tada, kai viskam vadovauja ir kartu dalyvauja visa vadovybė. Taigi pradedame nuo savęs!

Praktiniams darbams atlikti buvo suformuota atskira darbo grupė su „SOL“ komanda

Rinkoje vyksta daug įvairių kursų ir mokymų žaliojo judėjimo tema – tiek teorinių, tiek praktinių. Mes pasirinkome TLÜ organizuojamą „Žaliosios vadybos“ mikrokvalifikacijos studijų programą. Šios programos turinys puikiai subalansuotas – yra ir teorijos, ir praktikos. Siekdami pridėtinės vertės suformavome atskirą darbo grupę su vadovybe praktiniam darbui atlikti, todėl mokydamiesi galime iš karto formuoti „SOL“ aplinkos apsaugos ir tvarumo strategiją. TLÜ programą paskatino rinktis ir nedidelis, bet svarbus privalumas – MIKROKVALIFIKACINIS LAIPSNIS. Koks tai laipsnis, kiekvienas gali sužinoti internete😊.

Šiuo metu jau yra praėjusios kelios mokymų dienos. Pačią pirmą dieną paaiškėjo, kad pavyko įšokti į paskutinį „aplinkosauginio traukinio“ vagoną, nes, kaip rodo faktai, Estija, deja, yra viena greičiausių ir didžiausių (vienam žmogui) Žemės atsikuriančių išteklių vartotojų. Jau įpusėjus pavasariui Estija buvo išnaudojusi išteklius, kuriuos Žemė galėtų pati atkurti, t. y. ateinančius 9 metų mėnesius imsime „paskolą“ iš ateities kartų ir gamtos. Tai tikrai neatrodo tvaru, ir kiek ilgai bus galima taip „skolintis“?