Valymas pagal INSTA kokybės lygius. Veiksniai, turintys įtakos valymo laikui.

19. rugpjūčio 2022

„SOL Latvia“ dalyvauja ekonomiškai efektyvaus, poreikiais pagrįsto valymo INSTA 800 projekte. Vykdydami projektą partneriai parengė ataskaitą „Valymas pagal INSTA 800 kokybės lygius. Veiksniai, turintys įtakos valymo laikui.“

Ataskaita buvo sudaryta remiantis laiko matavimų rezultatais, siekiant nustatyti, kokią įtaką nešvarumai ir norimas švaros lygis daro valymo laikui.

Laiko matavimai atlikti penkiose standartinėse patalpose: kabinete, tualete, klasėje, koridoriuje ir laiptinėje. Biuro patalpų matavimai atlikti tiek kietų, tiek tekstilinių grindų patalpose. Šiai ataskaitai parengti Estijoje, Suomijoje, Latvijoje ir Švedijoje buvo atlikta daugiau nei 800 laiko matavimų.

Todėl matavimai ne tik išryškino nešvarumų ir pageidaujamo kokybės lygio poveikį valymo laikui, bet ir atskleidė standarto esmės supratimo, nešvarumų nustatymo ir valymo patirties svarbą.

Gauti duomenys gali būti naudojami kaip pagrindas analizuoti, kiek kokybės lygio pakėlimas padidina valymo kaštus, nes darbo sąnaudos sudaro didžiausią valymo išlaidų dalį.

Matavimai taip pat atskleidė veiksnius, galinčius sumažinti tiek kliento, tiek tiekėjo valymo išlaidas.

Spustelėkite čia, norėdami perskaityti visą ataskaitą anglų kalba.

Ataskaita estų kalba.

Ataskaita švedų kalba.

Ataskaita latvių kalba.