„SOL Baltics“ buvo pripažinta atsakinga ir tvaria įmone

19. balandžio 2021

„SOL Baltics“ buvo pripažinta atsakingai verslą vykdančia įmone, ką patvirtino tarptautinių korporacijų partneris „EcoVadis“, atlikdamas išsamų auditą bei suteikdamas įmonei SOL savo bronzinį ženklą. Vertinimo metu pasiekto lygio atžvilgiu „SOL Baltics“ yra viena iš 30% geriausių savo veiklos srityje įmonių pasaulyje.

Vertinant SOL veiklą, labai aukštai buvo įvertintas darbuotojų gerovės, saugios ir sveikatą tausojančios darbo aplinkos kūrimas, kompetencijų vystymo kryptis bei aplinkosaugos principų įgyvendinimas.

Būdami didelė tarptautinė įmonė, rūpinamės savo darbuotojais, klientais, mus supančia visuomene ir gamta. Atsakomybė reiškia SOL tai, kad esame ekonomiškai stipri įmonė, savo veiklą grindžiame įmonės vertybėmis ir nustatydami tikslus atsižvelgiame į svarbias suinteresuotąsias šalis, tokias kaip klientai, darbuotojai, savininkai, partneriai, visuomenė.