Buvo pripažintas SOL draugiškumas besimokantiems

13. spalio 2020

Suaugusiųjų švietimo savaitės metu „SOL Baltics“ gavo specialią Talino besimokančiuosius palaikančio darbdavio 2020 m. premiją kaip įmonė, specialiai sudaranti savo darbuotojams vidines tobulėjimo ir karjeros galimybes, remianti individualius karjeros siekius per papildomus mokymus ir papildomas tobulėjimo užduotis, taip pat kaip profesinį tobulėjimą vertinantis darbdavys.

Naujiems darbuotojams SOL personalo tobulinimo programą SOL IN instruktuoja Evely Gorobinski

Pasak „Innowise Koolitaja Kompetentsikkeskus“ valdybos narės Sigrid Aruväli, „SOL Baltics“ nusipelno būti išskirta kaip puikus įmonės, įgyvendinančios mokymosi visą gyvenimą principus, pavyzdys.
„SOL įtraukia ir suteikia mokymosi bei tobulėjimo galimybes labai įvairioms tikslinėms grupėms – nuo jaunimo iki pagyvenusių žmonių. Darbas įtraukiant mažesnio darbingumo ir specialiųjų poreikių žmones, dalyvavimas įvairiuose bendradarbiavimo tinkluose ir aktyvus indėlis į ugdymo įstaigų darbą yra vertas pripažinimo“, – sakė „SOL Baltics“ kaip besimokantiesiems palankaus darbdavio nominaciją įteikusi Aruväli.

„Įmonė užsibrėžė tikslą bent 2 proc. savo apyvartos skirti darbuotojų tobulėjimui, o personalo kompetencijų ugdymas yra svarbi įmonės strategijų dalis. 90 proc. mūsų vadovų ir specialistų turi profesinius pažymėjimus“, – sakė „SOL Baltics“ personalo ir kokybės vadovė Baltijos šalyse Evely Gorobinski.

„SOL Baltics“ 100 proc. finansuoja savo darbuotojų profesinį mokymą ir profesijos įgijimo išlaidas. Vadovai skatina darbuotojus ieškoti įvairių tobulėjimo galimybių – skaityti straipsnius, dalyvauti įvairiose dirbtuvėse, seminaruose ir mokymuose. Įmonėje pradėti vidiniai mokymai, kurie palaiko joje dirbančių žmonių tobulėjimą ir karjeros galimybes.

„2019 m. rudenį pasiūlėme darbuotojams galimybę pretenduoti į vidaus auditorių mokymo programą, o šiandien „SOL Baltics“ dirba 10 vidaus auditorių, kurie išėjo minėtą programą ir įgijo žinių, pagrįstų trimis ISO standartais. 2020 m. sausį startavo nauja įmonės vidaus instruktorių mokymo programa, šia galimybe pasinaudojo 11 darbuotojų“, – pasakoja įmonės personalo ir kokybės vadovas.

Kaip teigia Evely Gorobinski, nuolatinis darbuotojų kompetencijų tobulinimas pasiteisina: „Matome klientų pasitenkinimo rezultatus, kuriuos stebime kas mėnesį. Taip pat išaugo darbuotojų pasitenkinimas ir rekomendacijų indeksas, kuris, pavyzdžiui, biuro darbuotojų ir vadovų atžvilgiu 2020 m. gegužę buvo 76 balai.
Būdama socialiai atsakinga įmonė, „SOL Baltics“ prisideda prie įvairių socialinių grupių žmonių įdarbinimo. „Jaunimui suteikiame pirmąją darbo patirtį, randame tinkamą darbą vyresnio amžiaus žmonėms, taip pat ir nemokantiems valstybinės kalbos, suteikiame įvairiapusius profesinius mokymus. Bendradarbiaudami su Astangu profesinės reabilitacijos centru specialiųjų poreikių turinčius jaunuolius supažindiname su valytojų profesijos darbo turiniu ir darbo galimybėmis, sukuriame tinkamą aplinką riboto darbingumo žmonėms ir rengiame jiems mokymus atsižvelgdami į jų specialiuosius poreikius, – pasakoja Evely Gorobinski.